Тэсо корпорацын барилгын салбар компаниуд ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO9001:2015-г нэвтрүүллээ.

By 01/11/2019Мэдээ

Тэсо корпорацын барилгын болох
 Тэсо Констракшн ХХК, Тэсо Пропертис ХХК-иуд Стандарт Хэмжил Зүйн Газар-с 🇲🇳  ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. Тухайлбал:

  • Тэсо Констракшн ХХК нь Барилга угсралт төслийн хяналтын чиглэлээр
  • Тэсо Пропертис ХХК нь Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулалт, зуучлалын чиглэлээр  тус тус гэрчилгээг 2019 оны 1-р сарын 11-ны өдөр гардан авсан юм.

Тэсо корпорацын хувьд 5 салбар компани дээрээ 5 төрлийн 13 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн үйл ажиллагаандаа:

  • Чанарын менежментийн тогтолцоо-ISO9001,
  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал-OHSAS180001,
  • Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооISO14001,
  • Хүнсний аюулгүй байдал-ISO22000-г нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Үндэсний компаниуд 🇲🇳Олон улсын стандартыг 🌐нэвтрүүлснээр дэлхийн зах зээлд🌎 гарах боломжийг нэмэгдүүлдэг төдийгүй хэрэглэгч, харилцагчдадаа өндөр хариуцлагатайгаар ажиллах үүргийг хүлээдэг билээ.

#Дэлхийд_өрсөлдөнө_

#ТЭСО_корпораци

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнсний үйлдвэрлэл, барилга бүтээн байгуулалт, олон улсын тээвэр, гадаад харилцаа, импорт экспорт, хамтын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.