Тэсо корпорацийн ууган үйлдвэр “АЙСМАРК” олон улсын 3 стандартыг амжилттай нэвтрүүлж гэрчилгээгээ гардан авлаа

By 05/29/2018Мэдээ

Тэсо Корпорацийн Айсмарк үйлдвэр нь 2013 онд “Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт болох MNS ISO 9001:2010”-г амжилттай нэвтрүүлсэн. Улмаар чанарын удирдлагын тогтолцоотой уялдуулан “Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS 22000:2007” стандартыг амжилттай нэвтрүүлcэн. Мөн бид “ Гэр бүлдээ барих хамгийн том бэлэг бол аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах юм” уриан дор 2018 оны 2-р сард “OHSAS 18001:2012 Хөдөлмөр эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо”-ны стандартуудыг тус тус нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Бид бүтээгдэхүүний чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд үргэлж анхаарч ажилладаг бөгөөд үүнийгээ бататган 2018 оны 5-р сарын 11 ний өдөр Монгол улсын “Стандарт хэмжил зүйн газар”-ын баталгаажуулалтын газраас “MNS ISO 9001:2016 “Чанарын менежментийн тогтолцоо” шинэчилсэн стандартаар “MNS ISO 22000:2007 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо”-ны гэрчилгээнүүдээ гардан авлаа. Энэ нь эрхэм хэрэглэгч нартаа барьж буй маш том бэлэг, эргээд хүлээх хариуцлага гэж ойлгож байна.

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнсний үйлдвэрлэл, барилга бүтээн байгуулалт, олон улсын тээвэр, гадаад харилцаа, импорт экспорт, хамтын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.