Монгол улсаас анх удаа QR системийг нэвтрүүлэн бүтээгдэхүүнээ экспортлож байна.

By 06/16/2021Мэдээ

Бид Олон улсын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ экспортлон, гадны хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. БНХАУ-ын томоохон зах зээлд хуурамч бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн асуудал их тохиолдож байгаа тул хэрэглэгчийг хохироохоос сэргийлж, хэрэглэгчээ төөрөгдүүлэхгүй байх үүднээс үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ найдвартай байдлыг баталгаажуулах зорилгоор Монгол улсаас анх удаа QR системийг нэвтрүүлэн бүтээгдэхүүнээ экспортлож байна. Энэхүү QR код нь мөнгөн тэмдэгтийн үнэт цаасан дээр хэвлэгдэж, бүтээгдэхүүний савлагаан дээр наагдаж байгаа ба хэрэглэгч утсаараа QR-ийг уншуулан манай компанийн албан ёсны мэдээлэл, бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна давхар урамшуулал авч байгаагаараа онцлогтой юм.

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнсний үйлдвэрлэл, барилга бүтээн байгуулалт, олон улсын тээвэр, гадаад харилцаа, импорт экспорт, хамтын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.