Милко ХХК ISO 50001: 2018 стандартаа баталгаажууллаа

By 04/22/2021Мэдээ

Германы “TUV Rheinland” компани ТЭСО корпорацийн салбар компани болох Милко ХХК-д ISO 50001: 2018 Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоог Монголд анхлан хэрэгжүүлснийг баталгаажууллаа.

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнсний үйлдвэрлэл, барилга бүтээн байгуулалт, олон улсын тээвэр, гадаад харилцаа, импорт экспорт, хамтын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.