Мэдэгдэл

By 02/19/2021Uncategorized

МЭДЭГДЭЛ ТЭСО ХХК-тай холбоотой олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ор үндэслэлгүй, худал мэдээлэл тарааж байгаатай холбоотой мэдэгдэл хүргүүлж байна.

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнс, хүнсний бүтээгдэхүүн, барилга байгууламж, уул уурхай, зам тээвэр, гадаад харилцаа, импорт, экспортын чиглэлээр амжилтай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.