VERITECH ERP систем нэвтрүүлсэнээр бидэнд гарах давуу тал :

By 01/08/2021Uncategorized

-Хугацаа хоцролтгүй, үнэн бодит нэгдсэн мэдээлэл

– Урьдчилан харж, шийдвэр гаргах боломж

– Зах зээлд өрсөлдөх чадвар сайжрах

– Мэдээллийн нэгдсэн сан бий болох

– Гар ажиллагаатай процессууд автоматжих

– Нэгж хоорондын хамтын ажиллагаа сайжрах

– Үргүй зардал багасах

– Мобилити /байршил хамаарахгүй гар утаснаасаа ажиллах боломж/

– Ажилтны бүтээмж нэмэгдэх

– Стандарт зохицуулалтанд нийцэх Европын холбооны улсууд нэмэлт сүү үйлдвэрлэгчдэд тавьдаг хамгийн том шаардлага бол тухайн сүүг гаргаж авч байгаа үхэр болон ямаа нь бэлчээрийн мал аж ахуйд тэжээгдсэн байх хэрэгтэй ба

Teso Corp

About Teso Corp

Тэсо корпораци нь удирдлага, менежментийн цар хүрээг корпорацийн хэмжээнд төлөвлөн хүнс, хүнсний бүтээгдэхүүн, барилга байгууламж, уул уурхай, зам тээвэр, гадаад харилцаа, импорт, экспортын чиглэлээр амжилтай ажиллаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.